Seguidors

dissabte, 2 de gener de 2010

DE SAINT-EXUPÉRY, Antoine

"EL PRINCIPITO"

LITERATURA FRANCESA / CONTE

EMECÉ Editores / Pàgines: 95 / ISBN 84-7888-438-6 /

La història narra la trobada entre un nen i un aviador, els diàlegs que tenen i com aquests fan replantejar la vida a l'adult. El llibre està il·lustrat amb dibuixos del mateix autor, que formen part de la narració i que són tant o més coneguts que el conte. Cada capítol relata una trobada del petit príncep que resta perplex pel que fa al comportament absurd de les «persones grans». Cadascuna d'aquestes trobades pot ser llegida com una al·legoria.
El llenguatge, senzill i desposseït, destinat a ser comprès pels nens, és en realitat per al narrador el vehicle privilegiat d'una concepció simbòlica de la vida. Les aquarel·les, que formen part del text participen d'aquesta puresa del llenguatge: nuesa i profunditat són les qualitats mestres de l'obra.


DE IRISARRI, Angeles

"ERMESSENDA, CONDESA DE BARCELONA".

NOVEL·LA HISTÒRICA

Editorial Lumen / Pàgines: 164 / ISBN 84-264-4917-4 / Edició: abril 1994.Les aventures de la filla de Roger I la qual es va casà amb Ramon Borrell.
Com a figura històrica va tenir un paper polític molt important per Catalunya sobretot després de la mort del seu marit, el 1017. Casada cap al 993, participà amb el seu marit en el govern dels seus comtats, en la presidència de les assemblees i tribunals i en les campanyes militars a Al-Àndalus. Un cop vídua, s'encarregà de la tutela del seu fill Berenguer Ramon I fins la seva majoria d'edat, el 1023. Lluità llavors contra el comte d'Empúries i, més tard, contra el seu propi fill per conservar el poder. Quan aquest morí, el 1035, Ermessenda fou de bell nou tutora, aquesta vegada del seu nét Ramon Berenguer I, perquè la seva mare, Guisla de Lluçà, havia perdut els drets sobre el govern comtal arran del casament amb el vescomte de Barcelona, Udalard II. A partir de 1053 lluità amb Ramon Berenguer, que havia estat excomunicat a causa del casament amb Almodis de la Marca i que es trobava en una situació difícil davant Mir Geribert i la noblesa revoltada.

Sobre Angeles de Irisarri i la seva obra es pot trobar més informació a la seva web.