Seguidors

dissabte, 4 de maig de 2019

BLASCO, Josep Lluís ; GRIMALTOS, Tobies


"TEORIA DEL CONEIXEMENT


FILOSOFIA /Hª DEL PENSAMENT/ TEORIA DEL CONEIXEMENT
Publicacions de la Universitat de València (PUV) / Pàgines: 215 / ISBN 84-370-5736-1 / 2003 Segona Edició
           

Aquest és un llibre de referència sobre la teoria del coneixement o epistemologia i un manual de lectura obligada pel món acadèmic i universitari en l’àmbit que ens ocupa.

La contraportada del llibre ens diu:  “...El conreu sistemàtic dels problemes relatius al coneixement humà és una característica substantiva del pensament modern. Tanmateix, històricament, la tradició filosòfica a les universitats espanyoles s'ha mostrat molt deficitària en aquest camp. La introducció de l'epistemologia moderna, i de la modernitat en general, al pensament espanyol ha estat un procés complex i ple d'entrebancs. A partir dels anys setanta del segle XX es va iniciar un període de renovació molt intens que va canviar radicalment el panorama. En l'àmbit de la teoria del coneixement, l'aportació de Josep Lluís Blasco hi va ser de les més destacades [...]. El reconeixement al magisteri del professor Josep Lluís Blasco (1940-2003) és àmpliament compartit per diverses promocions de titulats en filosofia. Avui aquesta edició té el valor afegit de ser un testimoniatge més al qual suma de grat les seus aportacions el professor Tobies Grimaltos, atesa la seua vinculació personal i doctrinal amb Josep Lluís Blasco...”