Seguidors

dilluns, 9 de maig de 2016

POST 11: ESTRUCTURES LINEALS vs ESTRUCTURES INTERACTIVES?


Sota el meu parer, trobo encertat el post d’Irene Vega, Adiós lector, hola lectoautor, a propòsit del text de Isidro Moreno Sánchez, Escritura Hipermedia y lectoautores.
   
És cert que Isidro Moreno situa el pensament lineal en un pla secundari, tal com ens comenta la Irene. Però el que voldria ressaltar és, precisament, la vessant contraria d’aquest pensament lineal, al qual Isidro Moreno li dona una major transcendència. En concret, ens parla d’estructures interactives.

Creu que si estudiem com funciona la ment, ple de xarxes neuronals, interrelacions, processos, etc., és absolutament difícil i complex sintetitzar el pensament en estructures lineals, tot i que tampoc les menysprea. Fet i fet, la linealitat seria l’equivalent al món analògic. Un aspecte, però, que no succeïa en l’oralitat perquè el narrador-autor podia variar el seu relat en funció de les circumstàncies personals i del seu auditori.

Tot amb tot, considera que la dicotomia desdibuixa els matisos, redueix la visió, ...I es partidari de desviar el debat entre analògic i digital cap a una escriptura hipermèdia capaç de convinar i d’imbricar estructures i substàncies expressives de tot tipus i no només digitals.