Seguidors

dissabte, 26 de novembre de 2011

Post – HEIDEGGER – Ens i ésser

En Heidegger hi ha quatre elements cabdals, que són: l’ens, l’ésser, l’ésser-aquí o Dasein i l’existència.

Podem considerar l’ens com totes les coses materials i immaterials, totes les coses que son, tot allò que és. Una pedra, un cavall, jo, la divinitat...tots ells són ens.

Per Heidegger l’ésser no és “una cosa” i, per tant, no es pot manifestar empíricament. L’ésser no és quelcom que es mostra, sinó quelcom que pot mostrar-se, si l’home s’acosta a les coses. 

Per altra banda, el problema del ser o ésser és el problema de la veritable essència de les coses, i no el problema dels éssers particulars en què es concreta l’essència.