Seguidors

diumenge, 22 de gener de 2017

L’ISLAM (2): ELS PILARS BÀSICS I LA UNICITAT DE DÉUL'islam presenta tot un seguit de valors religiosos i morals que forneixen una visió del món i de l'home, una Weltanshauung pròpia. Així, tots els musulmans comparteixen un seguit d’obligacions, de caràcter social i religiós, que és coneixen com a pilars bàsics (“arkan”) en els quals es poden reconèixer. Són els següents: