Seguidors

dissabte, 3 de juliol de 2010

CALDERON DE LA BARCA, Pedro

"LA VIDA ES SUEÑO"

LITERATURA CASTELLANA / TEATRE. SEGLE D'OR

Diario El Pais, S.L. / Pàginas: 142 / ISBN 84-9815-041-8 / Edició: 2005


És possible el coneixement? Sabem alguna cosa? Tenim arguments per sostenir les creences que tenim? Les respostes a aquestes preguntes han conformat un debat recurrent al llarg de la història, entre d’altres, de la teoria del coneixement. I les posicions que han generat aquestes respostes han anat, en el sí de l’epistemologia, des del dogmatisme, fins l’escepticisme, passant pel criticisme, el relativisme i el perspectivisme. Amb tot i de forma esquemàtica, en els pols oposats trobem, per una banda, el dogmatisme que defensa que podem conèixer evidències o veritats absolutes, i per l’altra, l’escepticisme, que constata que no estem fets per a conèixer la veritat i vivim eternament lliurats a la provisionalitat

A Espanya Calderón de la Barca sintetitza el magnífic però també contradictori segle XVII, pel seu dilatat recorregut vital, per l’estratègica situació històrica que li va tocar viure i per la varietat de registres de la seva excepcional obra teatral. Testimoni de tres regnats (el de Felip III, el de Felip IV i el de Carles II) va viure l'Europa de la Guerra dels Trenta Anys i la del nou ordre internacional, simultani al lent declinar de la monarquia. És a dir, el Segle d'Or de les lletres i les arts que va ser també el segle de fang i de crisi.

En aquest context Descartes va fonamentar el racionalisme filosòfic i científic. Partint de la crítica dels sentits com a forma de coneixement, la raó ha de fonamentar-se en la intuïció de principis inqüestionables; des d'aquest moment, la raó elabora construccions cada vegada més abstractes, seguint un mètode deductiu. A Espanya, però, la influència del racionalisme amb prou feines es va deixar sentir. En el seu lloc, es registra, en un context de desengany i amenaça per la política dels Àustries, una actitud d'escepticisme cap a la naturalesa humana, escepticisme que condueix a una visió pessimista del món –el Barroc en seria la seva expressió artística- radicalment oposada a l'optimisme renaixentista. "La vida es sueño" també és fruit d'aquest context.

  • Hi ha un resum, tant dels personatges com de l'argument de les tres jornades en la qual succeeix l'obra, així com un cert anàlisi a Wikipedia.
  • Una versió en PDF de l'obra es pot trobar a la Diputación de Albacete.
  •  La vida es sueño: una obra paradigmàtica,  a Biblioteca Cervantes 
No faré cap comentari més, però recomano els enllaços de:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada