Seguidors

dissabte, 16 de juliol de 2011

Post --CIÈNCIES SOCIALS / HUMANES (III)


Hem d’esperar el mateix de la física que de la psicologia? Podem experimentar en igualtat de condicions amb la Química que amb la Historia? Podem posar al mateix sac (permeteu-me el reduccionisme) a les “ciències naturals” i a les “ciències socials”?

Cada ciència, i encara cada investigació concreta, genera el seu propi mètode d'investigació. En general, es defineix com a mètode el procés mitjançant el qual una teoria científica és validada o bé descartada. La forma clàssica del mètode de la ciència ha estat
la inducció (formalitzada per Francis Bacon en la ciència moderna ), però que ha estat fortament qüestionada com el mètode de la ciència, especialment per Karl Popper, qui va sostenir que el mètode de la ciència és l'hipotètic-deductiu.

En tot cas, crec que podem estar d’acord que en qualsevol dels mètodes científics utilitzats requereix els següents criteris:
 • La reproductibilitat, és a dir, la capacitat de repetir un determinat experiment en qualsevol lloc i per qualsevol persona. Això es basa, essencialment, en la comunicació dels resultats obtinguts. En l'actualitat aquests es publiquen generalment en revistes científiques i revisades per parells.

 •
La falsabilitat, és a dir, la capacitat d'una teoria de ser sotmesa a potencials proves que la contradiguin. Segons aquest criteri, es distingeix l'àmbit del que &ea cute;s ciència de qualsevol altre coneixement que no ho sigui: és el denominat criteri de demarcació de Karl Popper.

En les ciències empíriques no és possible la verificació: no existeix el "coneixement perfecte", és a dir, "provat". En les ciències formals les deduccions lògiques o demostracions matemàtiques generen proves únicament dins el marc del sistema definit per certs axiomes i certes regles d'inferència.

L'experimentació no és aplicable a totes les branques de la ciència, la seva exigència no és necessària en general en àrees del coneixement com la vulcanologia, l'astronomia, la física teòrica, etc. No obstant això, la repetibilitat de l'observació dels fenòmens naturals és un requisit fonamental de tota ciència que estableix les condicions que, de produir, farien falsa la teoria o hipòtesi investigada.

D'altra banda, hi ha ciències, especialment en el cas de les ciències humanes i socials, on els fenòmens no només no es poden repetir controlada i artificialment (que és en el que consisteix un experiment), sinó que són, per la seva essència, irrepetibles , per exemple, la història. De manera que el concepte de mètode científic aplicat a aquestes ciències hauria de ser repensat.

No serà que unes
expliquen i les altres comprenen (o interpreten) ?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada